Jdi na obsah Jdi na menu
 


Doune castle

Hrad Doune (v seriálu Outlander/Cizinka představoval hrad Leoch, který měl zas prostředkovaně představovat skutečný sídelní hrad náčelníků klanu MacKenzie – hrad Leod, který získali na počátku 16. stol. po bojích a sporech s klanem McLeod z Lewisu) je středověká tvrz nedaleko obce Doune, ve čtvrti Stirling v centrálním Skotsku. Hrad je umístěn na zalesněném ohybu, kde Ardoch Burn proudí do řeky Teith. Nachází se 8 mil (13 km) severozápadně od Stirlingu, odkud Teith proudí do řeky Forth. Po proudu, 13 kilometrů dále na severozápadě, leží město Callander na okraji Trossachs - kraji skotské vysočiny.

Nedávný průzkum ukázal, že hrad Doune byl původně postaven ve 13. stol., pak ve 14. stol. byl pravděpodobně poškozen ve skotských válkách za nezávislost, předtím, než byl přestavěn v jeho dnešní podobě v závěru 14. století Robertem Stewartem, vévodou z Albany (žil 1340-1420) - syn krále Roberta II. Skotského (Bruce – Stewart/Stuart) a Regenta Skotska od roku 1388 až do jeho smrti.

Hrad vévody Roberta přežil poměrně nezměněný, úplný a celý - byl tradiční stavbou v jediném období 13./14. stol. Hrad přešel do majetku koruny v roce 1425, kdy byl syn vévody z Albany popraven; hrad sloužil jako královský lovecký zámeček.

V pozdějším 16. století se Doune se stal majetkem Earls (hrabat) de Moray. Hrad měl roli během Jacobitských povstání 17. a 18. století. Do roku 1800 byl hrad zničen, ale restaurátorské práce byly prováděny v 80. letech 20. století. Nyní ho udržuje Společnost pro Historické památky Skotska - ALBA AOSMHOR.

Vzhledem k postavení svého stavitele hrad Doune odrážel představy o tom, jaká by měla být budova královského hradu. Bylo plánováno velké nádvoří s řadou budov na obou stranách, i když byly dokončeny pouze severní a severozápadní budovy. Jedná se o velký věžový dům nad vchodem, kde se nachází pokoje Pána a jeho rodiny a tato věž má kuchyň a obývací pokoj. Tyto místnosti jsou propojeny velkou halou. Kameny jsou téměř všechny z konce 14. století, s malými opravami prováděnými v r. 1580. Restaurování osmdesátých let nahradila dřevěné střechy a vnitřní podlahy, stejně jako vnitřní vybavení.

Místo na soutoku Ardoch Burn a řeky Teith bylo pravděpodobně opevněno již Římany v 1. století n.l.. Valy a příkopy na jih od současného hradu mohou být místem právě tohoto staršího opevnění, jak naznačuje název Doune, odvozený od gaelského dùn, což znamená "pevnost".

V roce 1361 byla zahájena stavba hradu sirem Robertem Stewartem (1340-1420) synem krále Roberta II. (králem 1371-1390) a bratrem krále Roberta III. (panoval 1390-1406). Hrad byl alespoň částečně dokončen v roce 1381, kdy zde již byly podepisovány listiny. Robert byl jmenován Regentem v roce 1388 pro svého stárnoucího otce a nadále udržoval účinnou moc během panování svého nemocného bratra Roberta III. Stewarta. Byl ustanoven vévodou z Albany v r. 1398. V 1406 nástupce Roberta III. - James I. byl zajat Angličany a vévoda z Albany se stal znovu Regentem. Počet listin vydaných v této době na hradě Doune ukazuje, že se stal jeho oblíbeným sídlem.

Vévoda z Albany zemřel v roce 1420 a hrad Doune, titul vévody z Albany a regentství předal svému synovi Murdochovi (1362-1425). Výkupné za Jakuba/Jamese I. bylo nakonec Angličanům zaplaceno a král se vrátil v roce 1424 do Skotska a podnikl okamžité kroky, aby získal kontrolu nad svým královstvím. Albany a dva jeho synové byli uvězněni za zradu a pak popraveni v květnu 1425. Hrad Doune se stal královským majetkem a sloužil jako útočiště a lovecký zámeček pro skotské monarchy.

V roce 1528 se Margaret Tudor, regentka Skotska za svého syna Jamese V., vdala za Henryho Stewarta, prvního lorda Methvenu, potomka vévody z Albany. Jeho bratr, sir James Stewart (1513-1554), byl učiněn správcem hradu Doune a Sir James, jeho syn (1529-1590), byl učiněn lordem Doune. Syn lorda Doune, další James (1565-1592), se oženil s Elizabeth Stuart, 2. hraběnkou z Moray kolem roku 1580, čímž se stal hrabětem z Moraye. Hrad Doune se tak stal sídlem Earls of Moray, kteří ho drželi až do 20. století.

Hrad byl obsazen vládními vojsky během Jacobitského povstání vikomta Dundee („Bonnie Dundee“) v roce 1689 a pak i během povstání v roce 1715. Během Jacobitského povstání v r. 1745 hrad Doune byl obsazen Charlesem Edwardem Stuartem, "Bonnie Prince Charlie", a jeho Jacobite Highlanders. Byl používán jako vězení pro vládní jednotky zachycené v bitvě u Falkirku.

Doune zaujímá strategické místo v blízkosti geografického centra Skotska a jen 8 km od hradu Stirling, "křižovatky Skotska". Místo je přirozeně bráněno ze tří stran prudkým svahem a dvěma řekami na východ a západ. Hrad tvoří nepravidelný pentagon s budovami na severní a severozápadní straně uzavírajícím nádvoří. Vstupuje se ze severu přes průchod pod věží obsahující hlavní místnosti hradu. Z nádvoří vedou tři sady vnějších kamenných schodů.

Hlavní věž je obdélníková v půdorysu 18 x 13 x 29 metrů s vyčnívající kulatou věží na severovýchodním rohu, vedle vchodu. Zahrnuje Pánovy sály a tři nadzemní komory nad vchodem. Klenutý, dlážděný průchod dlouhý 14 metrů byl dříve vybaven dvěma sadami dřevěných dveří. Strážní místnosti na obou stranách mají výhled na průchod. Studna je v suterénu kulaté věže.

Západně od věže Pána je Velký sál, 20 x 8 x 12 metrů. Dřevěná střecha je obnovena v 19. století jen domněle původním stylem. Původní plány ke střeše se nedochovaly. V této největší hale není krb a pravděpodobně byla ohřívána centrálním ohněm pomocí průduchů. Hala je přístupná ze dvora přes schodiště.

Kuchyňská věž s klenutá kuchyní je na úrovni předsíně, nad sklepem. Jedná se o jednu z nejlépe dochovaných hradních kuchyní ve Skotsku.  Krb má 5,5 na šířku.

Velké okno ve východní zdi/hradbě bylo pravděpodobně určeno pro kapli, neboť bylo zaznamenáno, že hrad Doune má kapli věnovanou mnichovi z 8. století Svatému Fillanovi. Jižní stěna hradu Doune stoupá nad břeh řeky.

Pánova věž je bezpečná, soukromá sada místností, pravděpodobně určená výlučně pro použití Pána a jeho rodiny a pro vlastní obranné linie. Hrad je považován za vývojovou etapu k hradům s integrovanými dvory, jako je zejména královský palác Linlithgow, který byl postaven v 15. a počátku 16. století. Uspořádání hradu Doune má podobnosti s podobami současných hradů v Tantallon a Bothwell.

                                        Pramen textu: https://en.wikipedia.org/wiki/Doune_Castle

        králové Skotska               Stuart - hrabata z Moray

ca-znak-skotskych-kralu.jpg           hrabata-z-moray-_stuart.jpg

 

foto (c) t.kordač, 2018