Jdi na obsah Jdi na menu
 


Donaustauf, u Regensburku

zříc. hradu u Regensburgu (Řezna)


Zřícenina biskupského románského hradu s mohutným bergfrítem dosud stojí na kopci nad levým břehem Dunaje (10 km severně od Řezna).
Hrad dal v letech 914 až 930 stavět biskup Tuto z Řezna (von Regensburg). Osídlení kopce zde však bylo pravděpodobně již v 5. st. před Kristem, kdy zde stálo keltské oppidum. K r. 975 panství společně s hradem přechází do majetku biskupství v Řezně. Mezi lety 1060 až 1070 došlo k výstavbě již reprezentačních budov, zakončené zbudováním kaple. V dalších stoletích byl hrad několikrát dobýván. V letech 1132 až 1161 byl dobyt a vyrabován vojsky bavorského vévody celkem čtyřikrát. V r. 1156 přijel na hrad král Fridrich Barbarossa a strávil tu noc.
V letech 1355 až 1373 patřil hrad císaři Karlu IV. jako část jeho Hornofalckého území. V období mezi 1385 až 1388 bylo rozšířeno opevnění a zesíleny zdi.
V r. 1486 přechází hrad do majetku bavorských vévodů Wittelsbachů a r. 1494 vévoda Albrecht IV. propůjčuje hradu právo trhu a erb.
Za třicetileté války (1634) byl hrad dobyt Švédy a téměř úplně zničen. Hrad se sice podařilo mezi lety 1648 až 1664 částečně rekonstruovat, nikoliv však již v plné míře.
Po r. 1700 se hrad začíná pomalu, ale jistě rozpadat. R. 1812 kupují panství s opuštěným hradem vévodové Thurn-Taxis, usídlení v Řezně. V r. 1989 se stává vlastníkem město Řezno a r. 1997 zahajuje opravu celého areálu.
Pevnost patří mezi tzv. Úsekové hrady. Každá část hradu (úsek) je zabezpečena hradbou a propojena branami. Jádro hradu bylo postupně na severní straně rozšiřováno. Nejdříve vznikly palisády, poté kolem r. 1050 první zděné budovy - palác, hradní kaple, bergfrít. Kolem r. 1200 byl zbudován další mohutný válcový bergfrít o vnitřním průměru 14 m a tloušťce zdiva až 4,5 m (pozdější hladomorna) a vnější opevnění s příkopy.
 
Upraveno dle www.apsida.cz/hrady/cizina/nemec/bavor/falc_hor/donastauf/donaustauf.htm
 
foto (c) h.matoušková